Green Anlæg

Kontakt

Karsten Green
Karsten Green

Bjarne Green
Bjarne Green


Green-Anlæg ApS
Byvangen 2
5550 Langeskov
Tel: 6597 2945
Fax: 6597 2925
green@green-anlaeg.dk
CVR: 35387188

Træfældning
Som uddannede skovteknikere har vi naturligvis stor erfaring i træfældning. Vi kan klare alt, lige fra gavntømmerhugst og skovrydning til fældning af vanskelige træer og sikker fjernelse af vindfælder.

Som professionelle skovfolk lægger vi naturligvis meget stor vægt på sikkerhed, både for vor egen skyld og for evt. forbipasserende, ligesom vi gør alt for at skåne omgivelserne, herunder veje og fortove, anden bevoksning samt luftledninger og bygninger.

Vi anvender udelukkende det nyeste og bedste udstyr på markedet, såvel hvad angår værktøj som arbejdsbeklædning og sikkerhedsudstyr.

Som hovedregel sørger vi altid for at fjerne alt fældet materiale fra offentlige arealer og rengøre fortove og vej. Hvis kunden ikke selv ønsker at forarbejde og anvende det fældede træ, f. eks. til brænde, så bortskaffer vi det gerne mod betaling af transport og lossepladsafgift.
Om ønsket kan vi tilbyde flishugning af materialet med vort mobile anlæg, ligesom vi også kan tilbyde stubfræsning og retablering af græsplæner, indkørsler og fortove m.v.

Vi sørger for alle de nødvendige tilladelser fra politi og andre myndigheder og opstiller korrekt afmærkning og afspærring.
Efter aftale påtager vi os også gerne arbejde, der af myndighederne forlanges udført udenfor normal arbejdstid. Og så har vi naturligvis tegnet fyldestgørende ansvars- og skadesforsikringer.

Siden bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websitet fungerer. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.
Du kan altid slette cookies i din browsers indstillinger. Læs mere om cookies.

Acceptér cookies