Grønne tage - Til glæde for øjet - til gavn for miljøet

Grønne tage - Til glæde for øjet - til gavn for miljøet

Nittedal græstag

Nittedal græstag er et ægte græstag med dokumenterede egenskaber, og har følgende egenskaber.:

  • Lav vægt
  • Stor tilbageholdelse af nedbør
  • Lyddæmpende
  • Varmeisolerende, temperaturregulerende egenskaber.
  • Velegnet som selv - eller medbyg

Tekniske egenskaber:

Tykkelse: 17 cm

Tørvægt: 53 kg/m2

Vandmættet vægt: 130 kg/m2.

» Hent løsblad (PDF)

1

2

3

4

5

6

1. Tag

2. Tagrende

3. Rendebeslag

4. Tagpap, 2 lag

5. Tørvestokkrog, for hver 60 cm

6. Fugemasse

7. Grundmursplast (Platon)

8. Drænåbning, ca. 2 cm

9. Tørvestok, 48x148 mm

10. Netsække

11. Løs tørv som toplag

1. Vindskede, højde 170 mm

2. Trekantliste

3. Tagpap, 2 lag

4. Grundmursplast (Platon)

5. Topliste

Sedumtag - en blomstrende glæde

Sedumtag - en blomstrende glæde

Med sedumtage kan der skabes smukke, grønne miljøer. Sedumtag bruges fx til at højne den æstetiske oplevelse i byområder, med et levende og farverigt miljø. 

Sedumtage kan anvendes på mange tagkonstruktioner, hvor der er minimal eller ingen færdsel, og taget kræver meget lidt pleje.

Vi har flere års erfaring med grønne tage - både store og små opgaver.