Snerydning og glatførebekæmpelse

Vi anvender nyeste teknik ved saltning med befugtet og opvarmet salt, som giver hurtig optøning og mindre forbrug.